Er is door de school, De Landstede te Raalte gevraagd een uitbreiding van circa 1000 m2 te realiseren, waarbij naast extra leslokalen ook een studieplein voorzien is en een afgescheiden gedeelte voor volwassenen educatie. De bestaande vleugel van het schoolgebouw waaraan de uitbreiding is voorzien, kenmerkt zich door een grote openheid van de gevels. In de bestaande plattegrond is tussen de lesafdeling en de kantine een insnijding in het gebouw aanwezig. Door deze insnijding in te vullen met een “taartpunt” met geheel glazen gevels blijft de openheid van deze insnijding gewaarborgd. Hierin is het lesplein gevestigd.
Aan de zijde waar, in bestaande situatie, een glazen corridor over 1 bouwlaag tegen de twee lagen hoge bouwmassa was gesitueerd, wordt het gebouw verbreedt met een stramien van 7 meter, waarbij de gevel dezelfde open uitstraling als de bestaande corridor heeft. In deze uitbreiding zijn een aantal leslokalen gemaakt, met de bijbehorende werkruimten voor de leerkrachten en spreekkamers. Zowel de buitengevel als de gevels tussen lokalen, werkruimten en spreekkamers zijn geheel als transparante gevels uitgevoerd. Om de toename van leerlingen in de kantine te kunnen verwerken, is in de bestaande kantine, een ruimte over 2 bouwlagen, een tussenvloer ingebracht uit houten delen, omkaderd door stripstaal. Deze tussenvloer is geplaatst op Vvormige poten. In plattegrond gezien heeft deze tussenvloer de vorm van een kwart van een bloem, waarbij de trap de steel vormt.